• 1. Daha Önce SEOcry.com üstünden yayın yapan sitemiz Cryptosam Forum olarak yeni alan adımıza aktarılmıştır.
    2. Sitemize kayıtlar incelemeden geçerek tamamlanmaktadır. Tüm kayıtları tek tek inceleyerek platformumuzda en doğru kişiler ile fikir alış verişi yapmaya - yapmanıza gayret ediyoruz.

Gzip Nasıl Aktivite edilir.

Muzo

Kayıtlı Kullanıcı
Merhaba Arkadaşlar,

GZIP , genellikle html ve css gibi dosyaları sıkıştırmaya yarar. Buradan çıkaracağımız sonuç gzip kurulu bir website'si daha hızlı açılacak ve daha az bandwidth tüketimi sağlayacaktır.Yüksek hitli sitelerde bandwidth konusundan parasal yönden yardımcı olacaktır.

Google Page Speed testlerinde olması şart konulan bir başlıktır.

GZIP etkinleştirmek için aşağıdaki kod'u websitemizde bulunan .htaccess klasörüne yerleştirmemiz yeterli olacaktır.

Kod:
<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Eğer yukarıdaki kod çalışmaz ise Apache için:

Kod:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

nginx için:
Kod:
gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";

# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

Deneyebilirsiniz.

Website'sinde gzip çalışıp çalışmadığını test etmek için aşağıdaki konuya bakabilirsiniz.
http://www.seocry.com/konular/sitenizin-gzip-durumunu-ogrenin.425/

Kolay gelsin.
 
Geri
Üst