• 1. Daha Önce SEOcry.com üstünden yayın yapan sitemiz Cryptosam Forum olarak yeni alan adımıza aktarılmıştır.
    2. Sitemize kayıtlar incelemeden geçerek tamamlanmaktadır. Tüm kayıtları tek tek inceleyerek platformumuzda en doğru kişiler ile fikir alış verişi yapmaya - yapmanıza gayret ediyoruz.

A harfi ile başlıyan boşta domainler

kranos

Kayıtlı Kullanıcı
Merhaba arkadaşlar , http://seocry.com/konular/bosta-domain-sorgulamak.395/ konuda bahsettiğim gibi domainler sorguladım geçen hafta. Listeyi burada da yayınlıyorum . Belki birilerinin işine yarar. (Önceki konuda da belirttiğim gibi bazen sunucular yoğun sorgulama sonucunda yanıt vermiyorlar o zaman program domaini boş zannediyor.)
Listenin tamamı

azaylak.com
azgunluk.com
azginti.com
azelci.com
azdumak.net
azdehar.net
azikli.net
azcuh.net
azicih.net
azayli.net
azayinsiz.com
azaski.com
azarlanabilmek.com
Azapkoy.net
azaltabilmek.com
azdirilmak.net
azbir.net
Agacbuku.net
azicilah.net
azginlastirmak.net
azginlastirma.com
azginlik.net
azginlik.com
azgurusmak.com
azbuc.net
azgurusmak.net
azbir.com
azberi.net
azbolum.net
azbolum.com
azicil.com
azaltilmak.net
azgismak.net
azalici.com
azaltabilme.net
azarlatma.com
azarlanma.net
azanlatmak.com
azanik.net
azanik.com
azarmak.net
azalimi.net
azarmuk.com
azaklamak.net
azaklamak.com
Azaklihoca.net
azadlamak.com
azadelik.net
azacih.net
azalttirmak.com
adamuksuz.net
aziklik.net
azaltilabilmek.com
azaltilabilme.net
azalma.net
azalabilmek.com
ayvidana.net
azarlatma.net
Adanalilik.net
azaltabilme.com
adamuksuz.com
adamsamak.com
adamsiz.net
adamsiz.com
adamsinmak.net
azarmuk.net
Adanalioglu.net
azirlanmak.com
aziyh.com
azimsizlik.net
azimsizlik.com
azimsiz.net
azimlilik.net
azih.net
azitilmak.com
azmah.net
azinisanmak.net
azinisanmak.com
azistirma.net
azismak.com
azicicik.com
azimsayabilmek.net
Azitepe.net
aznasdirmak.net
abartmali.net
abartmacilik.net
abarih.com
abaruv.net
abaruv.com
abaru.net
aziyh.net
aznasmak.com
azlolunma.com
aznasdirmak.com
aznasih.net
azmuh.net
azmisinmak.net
azmintilik.com
azmsamak.com
aznavur.net
azimsanma.net
azimsayis.net
azirakli.com
azirak.net
azirak.com
azinti.net
azinsimak.net
azirgu.net
azinah.net
azirkamak.net
azilanmis.com
azikci.net
azikci.com
aziksiz.com
aziklanmak.net
aziklandirmak.net
azinmak.com
azimkarane.com
azabilme.com
azmettirme.net
azmant.net
azmant.com
azmanlasma.net
azmanlasma.com
azirgamak.com
azletme.com
azimsayis.com
azigos.net
aziyatsiz.net
aziyatsiz.com
azivermek.net
azittirmak.net
azirkanmak.net
azlettirme.net
ayriksa.com
ayrilisma.com
ayrilama.net
ayrilabilmek.net
ayrilabilmek.com
ayrilasmak.net
azabilmek.com
ayrili.net
Ayranli.com
ayriksi.net
ayriksi.com
ayribicim.com
ayribasim.com
ayrelmek.com
ayransiz.com
ayrilih.net
ayriesemli.net
ayriscilik.com
ayrimci.net
ayrimci.com
ayrim.net
ayrilti.com
ayrilmazlik.com
aypek.net
ayrilismak.net
Aypolat.com
ayriesemli.com
Ayridam.net
Ayridam.com
ayricasiz.net
ayricalik.net
aynorculuk.com
ayrilim.net
aynasik.com
ayranlasma.net
aymazlasabilme.com
aymasi.com
aymalamak.net
aymalamak.com
aynamsiz.com
aynagoz.net
aynasmak.com
aynalanmak.net
aynilasmak.net
Aynacam.com
aymazlasmak.com
aylug.com
ayloh.net
aylence.net
aynalik.net
aynisli.net
ayrimsamak.net
ayniyyet.net
Aynisah.com
aynitmak.net
Aynimah.net
Aynimah.com
aymazlasabilmek.net
aynissiz.com
aynorculuk.net
aynatim.net
Aynaoglu.net
aynilasma.net
aynilik.com
aynik.net
aynidane.com
aynissiz.net
Ayterim.net
Ayseki.com
ayurtlaniak.com
ayurtlamak.net
Ayulduz.net
Ayulduz.com
Aytunca.com
adamikli.com
aytlamak.com
adamiksiz.com
Aysepinar.com
Aysohret.net
Aysohret.com
Aysungur.net
Aysunay.net
ayrimsiz.net
aytlamak.net
ayvagani.com
azoospermi.com
Ayvazpinari.com
Ayvatli.net
adamsinmak.com
Ayvalar.net
Ayvalar.com
ayvademiri.com
Ayvalica.net
ayruksi.com
Ayvadere.net
ayuv.net
Ayulger.com
adamcillik.net
adamcillik.com
adamiksiz.net
Ayvalidere.com
ayruksirak.com
Aysuna.net
aytedirginligi.com
Aysoy.net
Aysevim.com
Aysever.com
ayruksagu.com
ayrisabilir.net
ayruksa.com
ayrisabilme.com
Ayritepe.net
Ayritepe.com
ayrit.net
ayristirmak.net
ayristirma.com
 
azabilme.net
ayruksa.net
ayrintilandirabilmek.net
ayruh.com
ayrismek.com
ayritsal.net
ayritsal.com
ayritlik.net
ayrintisiz.com
ayrisabilir.com
ayrintilandirma.net
ayrimsizlik.com
ayrintilandirabilmek.com
ayrintilandirilmak.com
ayrintilandirilma.com
ayrintilandiris.com
ayrinticilik.net
ayrisabilme.net
ayrintilandirmak.com
aflakci.net
affolmak.net
affeylemek.com
afolat.net
aflim.net
aflatoksikozis.net
afallastirma.net
aflatoksikoz.com
affolunabilmek.net
aflakci.com
afiyanci.com
affeyleme.net
affettiris.com
affettirebilmek.net
affettirebilmek.com
aflatoksikozis.com
aforozlamak.com
afsunlanmak.net
afsunlanmak.com
afsunlanma.com
afsarsiz.net
afotik.net
afotik.com
affolunabilme.com
aforozlamak.net
affolunabilmek.com
afkirmek.com
Afitap.net
afganli.com
affolunmak.net
affolunmak.com
afirmak.net
aforozlu.net
Adviye.com
affettirebilme.net
afaraci.net
afaraci.com
aeropil.net
aeropil.com
Aelurostrongylus.com
afarlamak.com
Adviye.net
afarlamak.net
adventisyus.net
abboy.net
abbisi.net
afdaha.net
afazmid.net
abartmasiz.net
adyabatik.com
affedilebilmek.com
aftaka.com
afilgu.com
afiganni.com
affere.net
affedilmek.net
affedilmek.com
afaraklanmak.com
affedilebilmek.net
afirtmak.net
affedebilmek.net
afartmak.net
afarozcu.net
afaroz.net
afarna.net
afarna.com
affedilme.com
aglossostomi.net
agirmak.net
agdirma.com
agazlik.net
agizlamak.com
agnasmak.net
agnasmak.com
agizmak.net
aglutinatif.net
agilik.net
aglossostomi.com
agganak.net
agenitalizm.net
agenitalizm.com
agenezis.net
afsut.net
aglutinojenik.com
agrafi.net
bagirlasim.net
agabbak.com
Agriolimax.com
agregatus.com
agranulositoz.net
agranulositoz.com
agdarmak.com
agranulositozis.com
abdaslaga.com
agnatmak.net
agnati.net
aglamsuh.com
aglamak.net
aglak.net
agiria.com
agranulositozis.net
agastrik.com
agenez.com
agidali.net
agidali.com
agidas.net
agici.net
abdeslik.com
afrikalilastirmak.net
agackurbagasigiller.com
afriolant.com
agasiya.com
agartgu.net
agalama.com
agadas.net
agadas.com
afallasma.com
abdeslaga.com
agamont.net
abdaslik.com
abdashana.com
Abdaloglu.com
abdalimsi.net
agarmak.net
agangliyozis.net
Afrikacilik.com
agangliyonik.com
aftaba.net
agamogenezis.net
afyonlanmak.net
afyonkeslik.com
Afyonkarahisarli.net
Afyonkarahisarli.com
Afsarguney.net
agangliyonik.net
azotlama.net
addedilebilme.com
azraz.net
azrayil.net
azrayil.com
Azpisik.net
afalsiz.net
azotlamak.net
adduktor.net
ademimerkeziyet.com
ademcilik.net
adcekme.com
adcekimi.com
adelomorfa.net
adelomorfa.com
Azpisik.com
adikaynak.net
Adisonmez.com
adirmak.net
adinmak.net
adimbasi.net
adilisam.com
adikmak.com
addegisi.net
adiklamak.com
addolunmak.com
Adiguzeller.net
Adenoviridae.com
ademimerkeziyetci.net
adduracak.net
adduracak.com
addirik.net
adiklamak.net
abartilis.net
adelet.net
adanlu.net
adasmak.net
abassog.net
abartabilmek.net
abartabilme.net
adanma.net
abartilabilme.com
adanmak.com
abartilis.com
abapbacik.net
abanuz.net
abanuz.com
abansiz.com
aylarca.com
abartilabilmek.net
Aztekler.com
adiysam.net
adcilik.net
azzik.net
azzik.com
azunsumak.net
azunsumak.com
adanmis.net
azuklanmak.net
Adeleidea.net
azsinmag.com
azrek.net
azoturi.com
azotolcer.com
adayabilmek.com
Adapinar.com
azukluk.com
adrenalizm.net
adlastirma.net
abbap.net
adrenomegali.com
adnamak.net
adlanma.com
adlandirmak.net
Abbaslik.com
abazimak.com
Abbaslik.net
adrektal.net
adolet.com
Adolescaria.net
Adniye.net
adlandiriverme.com
Adisanli.net
abazirmak.com
adsuz.com
afallik.net
afakanlanmak.com
afaji.net
afacanlasmak.com
aerofaji.com
aerodinamik.net
Abbashalimpasa.net
aduzayi.com
adlasmak.net
adsorbat.com
abbil.net
 
Teşekkürler hocam, işe yarayıp yaramaması kişiye göre değişir. Bence süper paylaşım ;)
 
Hepsini inceledimde, işe yarayacak bir domain bulamadım :D
affedilmek.com ve Afyonkarahisarli.com dan başka işe yarayacak domain bulamadım.
Seo forumu kullananların pek işine yaramayacak domainler :)
bende bakıyorum ama işime yarayacak birşey bulamadım
Teşekkürler hocam, işe yarayıp yaramaması kişiye göre değişir. Bence süper paylaşım ;)
Hocam elinize sağlık ortada bir emek var teşekkürler....
Öncelikle zahmet edip yorum yazan arkadaşlara teşekkürler. Bu listeyi nasıl kullandığımı tekrar anlatayım arkadaşlar:
1-Genelde büyük işler çıkmaz yaptığım bu listelerde. Ama küçük ve işe yarar mikro site diyeceğimiz işlerde işe yarar.
Mesala abanuz.com u alalım. abanuzun kelime anlamına bakıyorum. 1. Abanoz. 2. Melengiç (sakız) ağacının kökünden ve gövdesinden çıkan koyu kahverengi kereste. hamgi sektorlere kullanıldığına iş yapıp yapmayacağına bakıyorum. Abanuz kerste nin yararları , abanuz ağacı nasıl yetişir abanuz kerestesi nereden alınır gibi micro içerikli(5-10 makelelik) micro sitemi açıyorum. Genelde alanında tek site oluyor. günde 5-20 kişi uğrar ama sektörel olduğu için tık ücreti yüksek olur . aylık toplamda 10-20 tl bıraksa bana yeter. siteyle yıllık domain ücretini yatırmayı unutmaz iseniz yıllarca küçük küçük kazanırsınız. bu benim ideal gelir şeklim. siteyle bir kez ilgilenirsiniz o size yıllarca para bırakır.
2- ilginç fikirler çağrıştıracak kelimeler bulursunuz.(genelde sub domain şeklinde çalışacak kelimeler) örnek azaltilabilme.net bununla ilgili sun domain açılır. sigarayı.azaltilabilme.net, yemegi.azaltilabilme.net, şekeriazaltilabilme.net, uykuyu.azaltilabilme.net vb . Ummadık taş baş yarabilir.
Ben bu listeleri bu mantık için oluşturmuştum. Siz istediğiniz gibi kullanırsınız. Maksat beyin yaratıcılıktan para kazanma olsun.
Not:abanuz örneği hayalidir. böyle sektör olmaz bu site tutmaz demeyin sadece somutlamak için kullandım .azaltilabilme.neti ise gözden kaçırmışım. ilk önce farketseydim ben yapardım. Bakalım şimdi kime nasip olacak.Yazım ve imla hataları için lusura bakmayın.Karanlıkta çocuk uyanmasın diye sessizce yazmaya çalışıyorum.
 
Eline sağlık hocam bu yazınız ile konuyu daha iyi anlamış oldum, tekrardan elinize emeğinize ve fikrinize sağlık...
 
Geri
Üst